“Quest” spēles formāta papildnoteikumi

Šie noteikumi ir papildināJums quest.en.cx domēna vispārīgajiem noteikumiem un darbojas visās “Quest” (“Схватка”) spēļu laikā, ja vien konkrētās spēles aprakstā nav pateikts pretējais.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Ekipāžā drīkst būt ne vairāk par 9 cilvēkiem, ieskaitot vadītāju, kas pārvietojas vienā transportlīdzeklī.
1.2. Transportlīdzeklis – ar spēkā esošo tehnisko apskati un normatīviem aktiem atbilstošs B kategorijas automobilis.
1.3. Transportlīdzekļa krasu, modeli un reģ. numuru dalībnieki norāda spēles pieteikumā. Gadījumā ja šie dati nav norādīti komanda var tikt nepielaista spēlei vai diskvalificēta.
1.4. Dalībniekiem aizliegts pārvietoties spēles laikā izmantojot sabiedrisko transportu, taksometrus, moto tehniku, ūdens transportu, slēpes, slidas, ragavas utt. ja vien spēles vai uzdevuma aprakstā nav pateikts pretējais.
1.5. Ekipāžai stingri aizliegts pārvietoties ar jebkuru citu transportlīdzeklī izņemot noradīto spēles pieteikumā.
1.6. Ja spēles gaitā komandai rodas nepieciešamība nomainīt transportlīdzekli, to iespējams izdarīt tikai iepriekš saskaņojot ar spēles organizatoriem.
1.7. Ja spēles gaitā komandai rodas nepieciešamība nomainīt ekipāžā spēlējošo dalībnieku, to iespējams izdarīt tikai iepriekš saskaņojot ar spēles organizatoriem.
1.8. Organizatori patur tiesības atteikt komandai nomainīt transportlīdzekli vai dalībnieku ja rodas aizdomas par krāpnieciskiem šo darbību mērķiem.
1.9. Koordinatoru skaits štābā nav ierobežots.
1.10. Ja vien uzdevuma tekstā nav skaidri un nepārprotami pateikts pretējais, koordinatoriem kategoriski aizliegts jebkura veida fiziski piedalīties spēlē: meklēt kodus objektos, pildīt uzdevumus organizatoru klātbūtnē (interaktīvus), pildīt foto un video uzdevumus utt. Par šī punkta pārkāpšanu komanda tiek diskvalificēta no spēles.
1.11. Pārbaudot uzdevuma risinājuma versijas ekipāža drīkst sadalīties un izsēdināt dalībniekus dažādas lokācijās. Prasība par viena transportlīdzekļa izmantošanu paliek spēkā. Tādā veidā izsēdinātiem dalībniekiem drīkst pārvietoties tikai ar kājām. Pēc uzdevuma izpildes ekipāžai jāsavāc visus izsēdinātus dalībniekus pirms tiek ievadīts nākama uzdevuma kods.