Quest Rīga – Noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Spēles dalībnieki ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Par šī punkta nosacījumu izpildi ir atbildīgs komandas kapteinis.

1.2. Dalībnieki uzņemas ievērot godīgas spēles principus. Par principu neievērošanu komandas var tikt stingri sodītas vai diskvalificētas.

1.3. Katrs cilvēks, piedaloties spēlē, piekrīt visiem spēles noteikumiem un uzņemas atbildību par savām darbībām spēles laikā.

1.4. Dalībnieki uzņemas ievērot CSN, autovadītāju etiķeti un Latvijas valsts spēkā esošos likumus. Organizētāji nenes juridisku atbildību par komandu LR likumdošanas prasību pārkapumiem.

1.5. “Komanda” – cilvēku grupa ne vairāk par 5 cilvēkiem, ieskaitot autovadītāju, kas pārvietojas vienā transporta līdzeklī. Ekipāžas maiņa spēles laikā nav paredzēta.

2. Reģistrācijas kārtība

2.1. Reģistrācija spēlei notiek paziņojumā par spēli norādītajā laika posmā. Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas pieteikšana spēlei ir iespējama personīgi sazinoties ar organizatoriem.

2.2. Reģistrējot komandu, jāaizpilda visas reģistrācijas formas ailes. Gadījumā, ja kāda no ailēm nav aizpildīta vai sniegtā informācija ir maldinoša, organizatoriem ir tiesības nepielaist komandu dalībai spēlē.

2.3. Organizatori patur tiesības neapstiprināt komandas dalību spēlē, nepaskaidrojot iemeslus. Dalībai netiek pielaistas personas alkoholiskajā vai narkotiskajā reibumā.

3. Spēles norises gaita

3.1. Pirms starta komandai ir jāreģistrējas dalībai un jāsaņem lapa ar spēles noteikumiem un mājieniem. Katrai komandai tiek piešķirts starta numurs, ar kuru tā tiks identificēta spēles sistēmā.

3.2. Pirms starta notiek komandu kopsapulce, kurā organizatori detalizēti skaidro spēles noteikumus un principus.

3.3. Starta punktā komandas saņem aploksnes ar uzdevumiem. Tiek fiksēts komandas starta laiks.

3.4. Pēc vienas stundas spēles sistēmā tiek aktivizētas saites uz uzdevumu mājieniem. Komandām ir iespēja izmantot mājienu jebkuram uzdevumam. Lai to atvērtu, ir jāizmanto saite, kas ir norādīta lapā, ko izsniedz starta punktā, vai jānoskenē QR kods ar mobilo ierīci.

Katra mājiena vērtība ir minūtes, kuras tiek pieskaitītas komandas kopējam laikam. Minūtes tiek pieskaitītas tikai, kad komanda atver palīgnorādi pirmo reizi. Par atkārtotām apskatēm minūtes netiek pieskaitītas.

Komanda var izmantot vairākus mājienus.

3.5. Lai komanda varētu pilnvērtīgi piedalīties spēlē, līdzi ir jāpaņem ierīces (portatīvais dators, planšetdators, smartfons), kurās ir jābūt uzstādītām šādām programmām:

  • interneta pārlūks, *
  • QR kodu skeneris, *
  • kartes (Google Maps, Apple Maps vai Nokia Maps), *
  • fotokamera,
  • iespēja nosūtīt ziņu un fotogrāfiju p e-pastu,
  • Youtube,
  • FM radio,
  • Bluetooth,
  • Wi-Fi.

Ar * atzīmētās programmas ir vienmēr vajadzīgas, lai startētu spēlē. Par pārējo programmu nepieciešamību atsevišķi informēsim katras spēles anonsā.

3.6. Katra uzdevuma risinājums ir noteikts objekts pilsētā, pie kura komandai ir jānofotografējas.

3.7. Lai uzdevuma risinājums tiktu ieskaitīts, fotogrāfijām ir jābūt skaidram un saprotamam. Katrā fotogrāfijā jābūt redzamam vienam un tam pašam komandas dalībniekam.

3.8. Nav obligāti jāpaspēj izpildīt visi uzdevumi. Nozīme ir uzdevuma izpildes kvalitātei. Par katru neizpildīto uzdevumu komandas kopējām laikam tiek pieskaitītās 60 minūtes.

3.9. Komandām ir jāatgriežas finiša punktā pirms katrai komandai noteiktā laika. Ja ir domstarpības par finiša laiku, tad noteicošais ir tā organizatora lēmums, kurš sagaida komandu finiša punktā.

3.10. Ja komanda ierodas finiša punktā pēc noteiktā laika, tai tiek piešķirtas soda minūtes, atkarībā no nokavētā laika. Ja ir nokavētas vairāk kā 2 minūtes, tad pieskaita 1 soda minūti. Ja ir nokavētas vairāk kā 5 minūtes, tad pieskaita 3 soda minūtes. Ja komanda ir nokavējusi ierašanos finiša punktā vairāk kā 10 minūtes vai nav ieradusies, tad tiek pieņemts, ka komanda nav nonākusi līdz finišam.

3.11. Finiša punktā komandai ir jāpiebrauc pie organizatora un jāfiksē ierašanās laiks. Pēc tam tiek uzskatīts, ka komanda ir pabeigusi spēli.

3.12. Pēc spēles beigām komandas pārstāvis kopā ar organizatoru ievada izpildītos uzdevumus finiša lapā. Pēc visu uzdevumu pārbaudes, komandai tiek paziņots tās rezultāts. Ja komanda piekrīt rezultātam, tad pieteikumi rezultāta apstrīdēšanai vairs netiek pieņemti. Ja atklājas, ka komanda ir pārkāpusi spēles noteikumus, organizatori var piešķirt komandai soda minūtes.

3.13. Pēc visu komandu punktu saskaitīšanas par izpildītajiem uzdevumiem notiek rezultātu paziņošana un apbalvošana.

3.14. Komandas vieta uzvarētāju sarakstā ir atkarīga no spēlē pavadītā laika, ņemot vērā bonusus un soda punktus.

3.15. Organizatoru lēmums strīdu jautājumos ir noteicošais.